onsdag 21. april 2010

Jeg velger meg april!

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,
dog fred er ei det beste,...
Vis mer
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,
i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson.

Ingen kommentarer: