onsdag 5. mai 2010

Menneske - jeg er glad i deg ♥


Ingen annen er som du,
enestående i ditt slag,
helt opprinnelig...,
og maken kan ikke lages.
Du tror det ikke,
men ingen annen er som du
-fra evighet til evighet.

Når du er glad i et menneske,
da er denne ene
eller annen
ikke noe alminnelig menneske mer

- først nå
merker du hvor enestående hun eller han er,
hvor fengslende og full av overraskelser ♥

Du blir selv annerledes i møte med dette menneske.
Da kan du si :
For meg behøver du ikke være fullkommen og uten feil -

for jeg er glad i deg ♥

PHIL BOSMANS